Voorwoord

Een jaar geleden daagde ik u in onze discussiestarter ‘Bewegend Perspectief’ uit om mee te denken over de toekomst van mobiliteit. Want het staat onomstotelijk vast dat de wereld van mobiliteit verandert. We staan voor een transitie waarvan we de impact nog niet kunnen overzien.

Voor mijn zoontje, die nu bijna één jaar oud is, ziet mobiliteit er straks heel anders uit dan voor mij op dit moment. Gaat hij nog een rijbewijs halen of bestelt hij eenvoudig een zelfrijdende auto om naar school of naar zijn werk te gaan? Heeft hij nog last van vervuilende auto’s en vrachtwagens of rijden alle voertuigen tegen die tijd allemaal zonder uitstoot? Zijn er nog koeriers die zijn pakketje thuis komen brengen, of worden deze met een drone bezorgd? Weet hij überhaupt nog wat een bushalte is? Kan hij net als zijn vader nog genieten van een ‘sportieve autorit’ of sluit hij aan in een colonne van voertuigen en gaat hij rustig de krant zitten lezen tijdens het rijden?

Het zijn vragen waar we als overheid nu over na moeten denken. Want jaarlijks investeert de provincie op dit moment ongeveer € 400 miljoen aan mobiliteit. Dat zijn investeringen in het openbaar vervoer, maar ook in de aanleg van nieuwe wegen en in verkeersveiligheid. Ik vind het belangrijk dat we nu de goede keuzes maken voor die investeringen en dat we met ons mobiliteitsbeleid klaar zijn voor die toekomst.

We kunnen ons beleid voor die toekomst natuurlijk vanuit een toren in ’s-Hertogenbosch verzinnen. Maar ik was vooral benieuwd naar de mening van dé Brabander. Een jaar lang zochten wij u op en gingen met u in gesprek. Met u als gebruiker van onze wegen, met u als reiziger in onze bussen, met u als professional die dagelijks nadenkt over mobiliteit, en met u als ondernemer die goederen van a naar b vervoert.

Ik stelde u de vraag op welk moment u ‘klaar’ denkt te zijn voor een zelfrijdende auto, of u vindt dat het wegennet in Brabant wel af is en of de provincie in alle dorpen busvervoer op een vaste lijn en op een vaste tijd moet blijven aanbieden. Ik wilde van u weten of we als overheid vervoerders kunnen verplichten om zonder uitstoot te rijden in de stad. Met prikkelende stellingen wilde ik van u weten wat u belangrijk vindt en wat u van de overheid verwacht. Een jaar lang kwamen we elkaar tegen bij ons rode Dafje, waar u een virtual reality-experience kon beleven, ik sprak u tijdens meet-ups met professionals en we gingen tijdens inspiratiediners intensief met elkaar in gesprek. Een jaar lang waren we met elkaar in dialoog over de toekomst van mobiliteit.

Het resultaat van deze dialoog ligt nu voor u. In dit hippe digizine. In dat jaar van dialoog, bleek dat de toekomst van mobiliteit voor velen van u nog een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is. Net als wij weet de Brabander niet hoe de toekomst er precies uit ziet. Maar u dacht enthousiast met ons mee en daagde ons ook uit om van de gebaande paden af te wijken. En daarvoor wil ik u allen danken.

Dit digizine is dus géén nieuw mobiliteitsbeleid van de provincie. Wel geeft het een goede indruk van de speerpunten die volgens u belangrijk zijn. Het is nu aan ons om met uw input verder aan de slag te gaan en Brabant klaar te maken voor de toekomst van mobiliteit!

Christophe van der Maat
Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

You are here