Slimme logistiek biedt kansen

6

In de logistiek- en transportsector zien we steeds meer ICT. Drones kunnen pakketjes gaan bezorgen. Vrachtwagens gaan slim met elkaar communiceren en als een ‘treintje’ rijden. En door data te delen, kunnen bestelbusjes, treinen en schepen efficiënter worden beladen.

Wat vinden Brabantse inwoners?

Brabanders hebben in de dialoog meegedacht over slimme logistiek en pakketbezorging. Een deel winkelt graag via internet en laat boodschappen het liefst thuisbezorgen. Anderen geven de voorkeur aan ‘fysiek’ winkelen, vanwege de beleving of het contact met het winkelpersoneel. Thuisbezorging kan volgens de deelnemers wel wat slimmer: door pakketbezorging te combineren, kan worden voorkomen dat busjes halfleeg rondrijden en verschillende bezorgers aan de deur komen. Ook is er gesproken over drones. Volgens Brabanders kan dat een oplossing bieden voor pakketbezorging in afgelegen gebieden, of bij bezorgingen met spoed. Maar wat als een drone uit de lucht valt of veel geluidsoverlast veroorzaakt?

“Uiteindelijk kiest de consument wat hem het beste uitkomt, pakketjes thuis laten bezorgen, afhalen in de winkel of bij een wijkbox.” Willard, Helmond

Een ander toekomstbeeld zijn vrachtwagens die kunnen rijden in een kolonne/treintje. Dit leidt tot een betere doorstroming en meer ruimte op de weg. Maar wat betekent dit voor het personenvervoer en de veiligheid? Er leven bij de deelnemers zorgen over hoe je dan nog kunt invoegen met een personenauto. Een ander onderwerp waarover is gesproken is het vervoer van goederen met personentreinen. Stations liggen aan de rand van de centra en zeker buiten de spitsperioden is er ruimte in treinen om pakketten mee te nemen.

Wat vinden professionals?

Professionals zien een groei in internetwinkelen, thuisbezorging en e-commerce. De markt kan volgens hen het beste inschatten wat de klant wil. Wel worden er vraagtekens geplaatst bij de efficiëntie en de extra druk op het wegennet door al die pakketstromen. De overheid moet volgens hen faciliteren, door actief mee te denken en te werken aan een netwerk met ophaalpunten. Het gebruik van drones op grote schaal wordt nog niet erg kansrijk ingeschat.  

Data en digitalisering wordt een steeds belangrijker thema in de logistiek en het transport. Toch werken nog maar weinig marktpartijen met elkaar samen op dit terrein. De overheid kan ontwikkelingen versnellen door partijen bij elkaar te brengen. Een neutrale partij, zo nodig gefaciliteerd en aangejaagd door de overheid, zou een platform kunnen bieden om interessante businesscases voor samenwerkende marktpartijen op te zetten. Vanwege privacy en security zal de overheid wel kaders moeten stellen via wet- en regelgeving.

Wat betekent dit voor de provincie?

In de slimme logistiek heeft de provincie samen met andere overheden verschillende rollen in te vullen. De logistiek en stedelijke distributie kan slimmer en duurzamer. De provincie gaat samen met haar partners experimenten en toepassingen voor slimme logistiek en stedelijke distributie stimuleren. Daarnaast stimuleren we meer samenwerking tussen logistieke partijen om de bestaande infrastructuur beter te benutten en multimodaal te gebruiken.

Ten slotte kan de provincie partijen bij elkaar brengen, netwerken opzetten en infrastructuur en (digitale) data beschikbaar stellen. We gaan meer data over goederenvervoer toegankelijk maken en toepassen. In eerste instantie met een datadashboard voor het wegverkeer, en later mogelijk voor alle vormen van goederenvervoer.

You are here