Nieuwe diensten brengen mobiliteit op maat

4

‘Mobility as a service’ (MaaS) is in opkomst. Wat Spotify is voor muziek en Netflix voor film/tv, zouden mobiliteitsdiensten kunnen worden voor mobiliteit. Stel je voor: één volledig geïntegreerd aanbod van verschillende vervoerswijzen. Fiets, openbaar vervoer (ov) en deelauto in één abonnement.

Wat vinden Brabantse inwoners?

In de dialoog met Brabanders ging het gesprek over MaaS veel over deeldiensten. Veel inwoners waren nog niet met de nieuwe concepten bekend. Wie het wel kent reageert positief: deelauto’s zijn flexibeler dan het bestaande openbaar vervoer en kunnen efficiënter worden ingezet dan auto’s in privébezit. Brabanders verwachten dat deelauto’s duurzamer en goedkoper in gebruik worden, en ze kunnen een goede oplossing bieden voor het vervoer van kwetsbare groepen.

“Persoonlijk? Als een deelauto goedkoper is dan mijn huidige auto, ben ik direct om. Moet er wel een trekhaak onder zitten, voor mijn kar met surfplank” Robert, Teteringen

We zien in de dialoog dat veel Brabanders gehecht zijn aan het bezit van een eigen auto, en hier niet gemakkelijk afstand van zouden doen. Flexibiliteit en zekerheid zijn belangrijke factoren: zijn deelauto’s wel altijd en op elke plek beschikbaar? Een aantal deelnemers zegt deelauto’s daarom eerder te zullen gebruiken in het woon-werkverkeer dan voor privéritten of vakanties. Voor wie waarde hecht aan de vrijheid van het kiezen van een ‘eigen auto’, en de auto ziet als een statussymbool, kan de deelauto mogelijk een alternatief zijn voor de aanschaf van een tweede auto.

Wat vinden professionals?

Professionals zien grote kansen in de toepassing van mobiliteits- en deeldiensten. In de huidige deeleconomie kunnen nieuwe diensten de concurrentie aan met eigen autobezit en het ov. Omdat veel reizigers nog niet klaar lijken te zijn voor het gebruik van MaaS-diensten, ligt er een uitdaging voor marktpartijen. Innovatie en creativiteit moeten uit de markt komen; bedrijven snappen beter wat de klant wil.

Professionals zijn het er over eens dat de provincie een rol kan spelen in het vergroten van de bekendheid van nieuwe mobiliteitsdiensten onder gebruikers. Ook moet de overheid zorgen voor een gelijk speelveld voor marktpartijen. Professionals vinden het verder belangrijk dat de overheid technologie stimuleert en experimenteert met pilots op het gebied van MaaS.

Wat betekent dit voor de provincie?

Weinig reizigers zijn bekend met mobiliteitsdiensten en het begrip ‘MaaS’. De provincie zal ervoor zorgen dat dit bekender wordt, door te experimenteren met mobiliteits- en deeldiensten in de praktijk, en al binnen de huidige busconcessies. Zo ontstaat ruimte om de technologie in de praktijk verder te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van gebruikers, dus starten we onderzoeken naar gebruikersgroepen voor nieuwe mobiliteitsdiensten.

De rol van de provincie, samen met andere overheden, ligt in het bewaken van de totstandkoming van een eerlijk speelveld, ook voor nieuwe marktpartijen. Hierbij is het belangrijk om open data en standaardisatie van platformen te faciliteren. Dit kan ook helpen om gebruikers meer vertrouwen te geven in de beschikbaarheid en de kwaliteit van MaaS(-platformen).

You are here