(Elektrische) fietsen winnen terrein

3

Het gebruik van de (elektrische) fiets zit in de lift. Door de opkomst van de e-bike is een alternatief ontstaan voor de auto en het openbaar vervoer voor de korte en middellange afstanden. Goed voor het milieu, de gezondheid en de bereikbaarheid.

“Ik heb al jaren een e-bike en dat bevalt prima. Ik kom niet zo bezweet aan op mijn werk, heb geen parkeerkosten, sta niet in de file en heb toch wat beweging!” Yvon, Nuenen

Wat vinden Brabantse inwoners?

Nederland is een echt fietsland. De elektrische fiets vormt een steeds belangrijker onderdeel van het fietsgebruik: 20% van de respondenten uit de dialoog gebruikt één of enkele keren per maand de elektrische fiets, vooral buiten de steden en voor recreatieve doeleinden. Het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer hangt af van de reisafstand, de reistijd en de aard van het werk. Vaker kiezen Brabanders toch voor de auto. Dit is opvallend, omdat twee derde van de respondenten aangeeft liever in snelfietsroutes te investeren, dan in autosnelwegen. Wie kiest voor een e-bike doet dit vooral vanwege het comfort en de beleving (vooral bij mooi weer) en minder vanwege duurzaamheid. Ook merken fietsers op dat de veiligheid van fietspaden beter kan, nu de drukte toeneemt en er verschillende snelheden ontstaan tussen gewone fietsen, elektrische fietsen en speed-pedelecs, die tot wel 45 km/uur kunnen rijden.

Wat vinden professionals?

Voor professionals spelen duurzaamheid en gezondheid in grote mate mee bij het stimuleren van de fiets. Ze noemen het een uitdaging om naast harde economische kosten en baten, ook de ‘zachte’ aspecten als comfort, (reistijd)beleving en gezondheid onder de aandacht te brengen. Wat betreft de reistijd en afstand geven professionals aan dat - voor de korte en middellange afstand - de elektrische fiets een goed alternatief kan zijn voor de auto.

Nieuwe concepten om de fiets te delen kunnen de voordelen van de fiets verder vergroten, vooral in de stad. Professionals voorzien verder dat reizigers steeds flexibeler worden in hun reiskeuzes. Steeds vaker wordt de fiets gebruikt in combinatie met het ov, vooral met de trein. Hiervoor is een goede fietsinfrastructuur op knooppunten belangrijk, zodat gemakkelijk de overstap gemaakt kan worden van fiets op ov of auto.

Wat betekent dit voor de provincie?

De provincie heeft het doel dat Brabanders in 2020 minimaal 30% van hun verplaatsingen met de fiets maken. Dit is ambitieus, aangezien het huidige percentage 26% is en het fietsgebruik in Brabant de afgelopen jaren slechts een lichte groei laat zien. Om deze ambitie te realiseren gaat de provincie samen met gemeenten vijf snelfietsroutes realiseren voor 2020, en met nog eens vier snelfietsroutes starten. De provincie wil dat deze snelfietsroutes ook gebruikt kunnen worden door speed-pedelecs. We letten daarbij goed op de ontwikkeling in regelgeving. De provincie maakt zich sterk voor aangepaste regelgeving, die de veiligheid borgt van zowel speed-pedelec gebruikers als van de andere fietsers.
 
In de praktijk blijkt dat alleen betere fietsinfrastructuur en reistijdwinst geen garantie is voor meer fietsgebruik. Daarom wordt fietsen door de provincie ook gestimuleerd via marketing, een werkgeversaanpak en extra faciliteiten zoals betere fietsenstallingen op knooppunten en deelfietssystemen. Uit het B-Riders programma blijkt dat een financiële (start)prikkel kan helpen om fietsgebruik te stimuleren.

 

You are here