Dialoog

Van oktober 2016 tot en met oktober 2017 ging de provincie in gesprek over de toekomst van mobiliteit. Met inwoners, professionals en bestuurders. Wat verwachten zij van de toekomst van mobiliteit, en van de rol van de provincie?

Discussiestarter

De ‘discussiestarter’ was het startpunt van de dialoog. In dit magazine benoemden we 10 vraagstukken. Hoe ziet Brabant eruit als auto’s goedkoper, duurzamer en steeds slimmer worden? Als (elektrische) fietsen terrein winnen en de behoefte aan traditioneel ov minder wordt?  

Reis naar de toekomst

Om Brabanders te verleiden na te denken over de toekomst van mobiliteit, tourden we een jaar lang rond met een knalrode DAF. Langs festivals, evenementen, markten en beurzen. Iedereen die instapte maakte een ‘reis naar de toekomst’: een virtual reality-rit naar het jaar 2056. Circa 3.000 mensen vulden na afloop een enquête in. Deze enquête is ook voorgelegd aan het representatieve Brabantpanel van onderzoeksbureau het PON.

Club van 500

Brabanders die actief wilden meedenken, werden lid van onze community ‘Club van 500’. Inwoners en reizigers reageerden via Facebook en e-mail op stellingen en vragen, en gingen tijdens drie bijeenkomsten in gesprek met beleidsmakers. Hun reacties en inzichten werden vastgelegd en door de provincie verwerkt.

Prijsvraag voor scholen

Om ook toekomstige generaties te betrekken, hebben we de Mobility Challenge in het leven geroepen. We daagden leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs uit om creatief aan de slag te gaan. Wat denken zij in 2030 nodig te hebben om op een slimme manier van A naar B te komen? Het winnende idee is e "Flying Dutch Car" vanDe Korenaar in Helmond.

De winaar voor het voortgezet onderwijs is Lorentz Casimir Lyceum uit Eindhoven. Zij bedachten bedachten de “Jetpack”: een transportpak waarmee je hoog en ver kunt springen en kan vliegen, aangedreven door elektriciteit.

Professionals

We gingen in gesprek met professionals: deskundigen, bestuurders en medewerkers van marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden. Bestaande partners van de provincie, maar ook nieuwe partijen en start-ups werden gesproken. Tijdens vier bijeenkomsten stimuleerden we de discussie. Reacties en inzichten werden vastgelegd en door de provincie verwerkt.

Ontwikkeldagen

Beleid op het gebied van mobiliteit raakt direct aan andere maatschappelijke opgaven waar de provincie aan werkt, en aan beleid van Brabantse gemeenten. Om te kijken of we dit slimmer kunnen combineren, hebben we vier regionale ‘bestuurlijke ontwikkeldagen’ georganiseerd. Gedeputeerden en wethouders Mobiliteit en Ruimte maakten een begin om anders en slimmer samen te werken, als één overheid.

‘Academie’ in het provinciehuis

Om leden van Provinciale Staten, ambtenaren van de provincie Noord-Brabant en van andere overheden te betrekken, organiseerden we een reeks kennissessies in het provinciehuis. Professoren uit de wetenschap en experts uit de praktijk gaven in deze ‘Academie’ hun visie op thema’s als slimme mobiliteit, mobiliteit als dienst, en slimme logistiek.

Onderzoeken en lezingen

Afgelopen jaar organiseerden ook andere partijen congressen en lezingen voor professionals, over de toekomst van mobiliteit. Ook werden meerdere enquêtes en onderzoeken uitgevoerd onder Brabantse inwoners en gebruikers. Omdat deze interessante inzichten bevatten, zijn deze uitkomsten zoveel mogelijk verwerkt als onderdeel van de dialoog.

De Frisdenkers

De dialoog werd actief gevolgd door een groep van 10 dwarse, vernieuwende deskundigen. Tijdens twee ‘frisdenk-diners’ en één lunch gingen zij met elkaar en met de provincie in gesprek. Hun kritische reflecties en adviezen zijn verwerkt in de opbrengsten.

You are here