Data wordt steeds belangrijker

7

De auto en de fiets groeien uit tot iPads op wielen, die veel gegevens verzamelen en automatisch doorsturen. En ook slimme verkeerslichten verzorgen een continue datastroom. Er is een overvloed aan informatie en de hoeveelheid data blijft maar groeien. Data is de basis voor veel innovaties in mobiliteit.

“Door vrachtauto’s dichter op elkaar te laten rijden zijn ook brandstof- en CO2-besparingen mogelijk. Dat kan bedrijven ook geld opleveren.” Frans, Gemert

Wat vinden Brabantse inwoners?

In de dialoog zien we dat het thema ‘data’ nog ver van mensen af staat. Brabanders lijken zich voornamelijk zorgen te maken over privacy en beveiliging. Zolang de techniek maar ten dienste komt aan de gebruiker en het niet onveiliger wordt op de weg is het volgens deelnemers niet aan de provincie om iedereen ‘data-wise’ te maken. Over de vraag of de provincie zich moet bemoeien met informatiestromen (zoals file-informatiediensten) tussen gebruikers en marktpartijen zijn de meningen verdeeld.

Wat vinden professionals?

Professionals wijzen erop dat nieuwe producten en diensten veel data over het wegverkeer genereren, naast de informatie die de overheid zelf al verzamelt. Ook de manier waarop reizigers verkeersinformatie ontvangen, verandert in rap tempo. Zonder tussenkomst van de overheid informeren marktpartijen gebruikers rechtstreeks over files en werkzaamheden. Prima, vinden de meeste professionals, zolang de verkeersbesluiten leidend zijn, de overheid toezicht houdt en maatschappelijke belangen zoals privacy en veiligheid worden geborgd. Ook vinden ze het belangrijk dat er een open en eerlijke markt (level playing field) blijft bestaan.

Daarnaast is de overheid vooralsnog een belangrijke leverancier van data. Ze moet ervoor zorgen dat alle systemen op orde zijn, zodat data snel open en beschikbaar is. Wanneer we het hebben over de samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van data, geven professionals aan het meest te voelen voor een alliantiestrategie: een partnerschap tussen overheden en marktpartijen. Denk bijvoorbeeld aan een (nationaal) platform waarop overheden en bedrijven gezamenlijk aan collectief verkeersmanagement werken.

Bij de ontwikkeling van Mobility as a Service zien we dat drie domeinen met elkaar samenhangen. Ten eerste de vervoerders, ten tweede het dataplatform - die data over vraag en aanbod aan elkaar verbindt - en ten derde de serviceprovider, de verbinder naar de gebruiker. Onduidelijk is wie nu wat mag of moet doen. Professionals zijn van mening dat de provincie niet zelf een dataplatform op het gebied van mobiliteitsdiensten moet ontwikkelen. Dit is geen taak van de overheid. Wel kan de overheid kaders stellen en de ontwikkeling aanjagen, het liefst op nationaal niveau. Ook geven professionals aan dat vervoerders, die in opdracht van de overheid werken, hun data openbaar beschikbaar moeten stellen, zolang de gebruiker centraal staat en privacy wordt geborgd.

Wat betekent dit voor de provincie?

De provincie blijft een rol spelen in verkeersmanagement en openbaar vervoer. De manier waarop zal echter veranderen. Data wordt steeds belangrijker, en voor het borgen van maatschappelijke waarden zoals privacy en veiligheid moet de provincie een regierol houden. De provincie gaat daarom samen met haar partners een datastrategie opstellen, waarin staat welke data de provincie nodig heeft om haar taken en verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Hierbij worden bestaande werkwijzen betrokken, zoals de BrabantBrede ModelAanpak (BBMA) die we in 2018 actualiseren. Daarnaast gaan we meer ervaring opdoen met de toepassing van data in lopende programma’s zoals SmartwayZ.NL.

You are here