Brabant blijft koploper in slimme mobiliteit

Brabant is de ideale locatie om nieuwe mobiliteitsdiensten te ontwikkelen en nieuwe technologieën te testen in de praktijk. Met haar automotive sector, kenniscentra en testomgevingen is er een goede voedingsbodem. De provincie blijft zich profileren als internationale topregio voor slimme mobiliteit.

“Dit is Brabant, de provincie van hightech Eindhoven en de Tesla fabriek in Tilburg. Door te testen op de openbare weg, gaan de ontwikkelingen sneller.” Robert, Teteringen

Wat hebben we geleerd uit de dialoog?

We staan als Brabant graag bekend als dé regio die innovatie mogelijk maakt. Brabanders staan open voor nieuwe technieken en vormen van mobiliteit, maar er is nog een flinke stap te zetten in de bekendheid van en het vertrouwen in vernieuwende mobiliteitsdiensten. Volgens professionals kan de provincie hierin een rol spelen. Nieuwe vormen van slimme en duurzame mobiliteit dragen immers bij aan maatschappelijke doelen, zoals het verbeteren van ons economische klimaat en ons leefklimaat, het verminderen van congestie en CO2-uitstoot, en het vergroten van de verkeersveiligheid. Er is een goed samenspel nodig tussen verschillende overheden, om innovatieve mobiliteitsoplossingen door marktpartijen mogelijk te maken.

Brabant is een interessante regio om innovaties op het gebied van mobiliteit te testen en uit te rollen, door de Automotive Campus in Helmond en een uitgebreide testomgeving op de openbare weg tussen Deurne en Tilburg (MobilitymoveZ.NL). In een uitgebreide verkenning kwam onlangs naar voren dat Brabant op de terreinen van autonoom, coöperatief en connected rijden tot de koplopers in de wereld behoort. We bieden de juiste testomgevingen en -faciliteiten aan en Brabantse overheden werken actief mee aan deze ontwikkelingen.

 

Wat betekent dit voor de rol van de provincie?

Door marktpartijen van wereldformaat wordt Brabant – en in sommige gevallen zelfs heel Nederland – als één regio beschouwd. Alleen door samen te werken kan Brabant daarom een koploper blijven in slimme mobiliteit. Daarom werkt de provincie actief samen met haar BrabantStad-partners. Gezamenlijk erkennen we de positieve impact van smart mobility-toepassingen op de economische groei, leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van Brabant. We hebben de ambitie om een ideale omgeving te creëren voor de ontwikkeling en de toepassing van smart mobility.

Daarvoor is het nodig om de high speed connectivity - de snelheid van ons (mobiliteits)netwerk - te verbeteren en het gebruik van open data te stimuleren. We zetten ons in voor efficiënte beslissingen over innovatie, door slim gebruik te maken van onze wettelijke bevoegdheden en voldoende investeringskapitaal beschikbaar te stellen. Door voldoende aandacht te blijven schenken aan slimme mobiliteit, door te faciliteren en te stimuleren, blijft Brabant een interessante regio om te innoveren, testen en nieuwe concepten uit te rollen. Dit gebeurt bijvoorbeeld binnen SmartwayZ.NL. Hier faciliteren we de ontwikkeling van start-ups (Moblity Lab), de opschaling van innovaties (MobilitymoveZ.NL) en de toepassing van bewezen concepten (Marktplaats voor Mobiliteit).

10

You are here