Auto's worden steeds slimmer

2

Auto’s worden in rap tempo steeds slimmer en gaan met elkaar communiceren. Deze ontwikkeling leidt uiteindelijk tot zelfrijdende auto’s. Goed voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het verbruik van energie. Ook kan reistijd productiever worden gebruikt.

Wat vinden Brabantse inwoners?

Als het over zelfrijdende auto’s gaat, gaat het al snel om vertrouwen. Hoeveel vertrouwen hebben Brabanders op dit moment in de techniek van zelfrijdende auto’s? Uit de dialoog blijkt dat slechts een kwart de veiligheid ‘voldoende’ of meer vertrouwt. Opvallend is dat mensen ‘van buiten de stad’ meer vertrouwen hebben in zelfrijdende auto’s dan mensen uit de grotere steden. Wel geeft 66 % van de respondenten aan in de toekomst aanschaf te overwegen. Hierbij spelen kosten een belangrijke rol. Verwacht wordt dat rijden in een zelfrijdende auto op termijn goedkoper wordt dan nu.

 

Wat vinden professionals?

Volgens professionals hebben zelfrijdende voertuigen de toekomst: het is goedkoper, de reis kan ‘persoonlijker’ worden gemaakt, en ongelukken en filevorming zijn beter te beperken. De vraag is volgens de meesten niet of, maar wanneer ze eraan komen en hoe de overgang eruitziet. Technologisch kan er al veel, maar voordat het gehele mobiliteitsnetwerk klaar is voor volledig autonome voertuigen, moet er nog veel gebeuren.

Naast deze voordelen leven er ook vragen. Zo zorgt de zelfrijdende auto niet per se voor minder drukte: misschien zijn er wel meer verplaatsingen als meer mensen gebruik gaan maken van de auto. Straks kunnen ook mensen zonder rijbewijs, ouderen of zelfs kinderen zelfstandig met de auto reizen. De druk op de infrastructuur kan hierdoor toenemen. De testen van de komende jaren zullen moeten uitwijzen hoe dit in de praktijk uitpakt.

Wat betekent dit voor de provincie?

De zelfrijdende (vracht)auto komt eraan, maar hoe de transitie precies verloopt is onzeker. De overheid zal zich moeten aanpassen aan de veranderende situatie, rekening houdend met alle ontwikkelingen en verschillende belangen. Daarom hebben we een rol als netwerkorganisatie tussen markt, kennisinstellingen en inwoners. Voor de ontwikkeling van autonoom en coöperatief vervoer kan de provincie een faciliterende rol spelen, door testomgevingen te openen en de benodigde infrastructuur te creëren. In Brabant hebben we met MobilitymoveZ.NL de grootste testomgeving van Nederland voor zelfrijdend vervoer (zowel voor personen- als goederenvervoer). Hier worden niet alleen nieuwe zelfrijdende technieken getest; ook worden gebruikers actief betrokken.

"Zodra autorijden veilig en betrouwbaar door een machine gedaan kan worden, stap ik over." Bart, Sint-Michielsgestel

Veiligheid is voor de acceptatie van zelfrijdend vervoer belangrijk. De provincie kan hierin een rol spelen, door samen met andere overheden te zorgen voor regelgeving en de juiste voorwaarden. Momenteel werkt de provincie op Europees niveau mee aan standaardisatie, toelatingseisen en wet- en regelgeving over privacy en de veiligheid van zelfrijdende voertuigen. Goede wetgeving is essentieel, maar het moet de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen niet belemmeren.

Als wegbeheerder heeft de overheid tot slot een rol in het toekomstbestendig beheren, onderhouden en aanleggen van de weginfrastructuur. We onderzoeken welke rol de provincie als wegbeheerder in de toekomst heeft, en wat de zelfrijdende auto betekent voor de inrichting, gebruik en uitrusting van de weg.

You are here