Auto's worden goedkoper en duurzamer

1

Elektrisch rijden wordt binnen zeven jaar goedkoper dan rijden op fossiele brandstoffen. Autorijden wordt stiller, schoner en comfortabeler. Private lease wordt aantrekkelijker en niet meer iedereen hoeft een eigen auto te bezitten.

Wat vinden Brabantse inwoners?

Het gebruik van de (semi-)elektrische auto is in opkomst. Toch blijkt uit de dialoog dat niet alle Brabanders onverdeeld positief zijn. Voor veel mensen geeft het duurzame karakter niet de doorslag bij de aanschaf van een auto. De kosten wegen het sterkst mee bij de overweging om een elektrische auto te kopen. Navraag bij mensen die een (semi-)elektrische auto bezitten, leert dat een ruime meerderheid deze gekocht heeft vanwege de lage gebruikskosten en de voordelige BPM-regeling. Een groot deel van de respondenten, liefst 79%, geeft aan dat de overheid de aanschaf van elektrische auto’s zou moeten stimuleren.

“Elektrisch heeft de toekomst. De industrie moet wel even doorontwikkelen. Betere batterijduur en aanschafkosten omlaag!” Ed, Casteren
 

Kosten worden ook als tegenargument gebruikt: de tarieven voor elektrisch laden variëren te veel en de aanschafprijs is nog te hoog. Daarnaast is de actieradius van belang bij de overweging om een elektrische auto te kopen, gevolgd door de beschikbaarheid van laadplekken. Als de aanschafprijs daalt en je kunt meer kilometers rijden op één accu, zien velen de elektrische auto wel als hét vervoermiddel van de toekomst: comfortabel, schoon, stil en duurzaam (mits geladen wordt met groene stroom).

Wat vinden professionals?

Voor overheden en belangenorganisaties is duurzaamheid de belangrijkste drijfveer om elektrisch vervoer te stimuleren en te faciliteren. De zorg voor het milieu wordt als een belangrijke taak van de overheid gezien. Maar de vraag hóe de overheid elektrisch vervoer moet stimuleren, leidt tot discussie. Aan de ene kant zorgen financiële regelingen voor een boost in het aandeel (semi )elektrische auto’s op de weg, aan de andere kant werkt dit volgens critici misbruik in de hand. De aanschafprijs van elektrische auto’s daalt snel en de actieradius wordt steeds beter; is een financiële prikkel dan nog wel nodig?

Een belangrijke rol voor de overheid is volgens professionals de infrastructuur: de overheid moet zorgen voor de juiste en voldoende mogelijkheden om de auto op te laden. Vaak wordt benadrukt dat samenwerking met marktpartijen, zoals met netwerkbedrijven, essentieel is. Als meer mensen elektrisch gaan rijden, is het belangrijk het elektriciteitsnet verder te ontwikkelen en optimaal te benutten. Tot slot kwam de dialoog op alternatieve manieren voor elektrische aandrijving: ook de mogelijkheden van waterstof en mierenzuur moeten worden verkend.

Wat betekent dit voor de provincie?

Zowel de Brabander als de professional ziet rond ‘elektrisch rijden’ een rol voor de provincie. We blijven samen met partners werken aan een dekkend laadnetwerk, maar volgen ook de ontwikkeling van andere (alternatieve) brandstoffen. Daarnaast wil de provincie het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren: niet alleen bij personenauto’s, maar ook bij vrachtauto’s en bussen. We werken samen met marktpartijen om te komen tot 100.000 elektrische voertuigen in 2020, en we stimuleren lokale initiatieven zoals de elektrische deelauto.

Ten slotte ligt er een rol voor de provincie bij de ‘randzaken’ van het elektrisch rijden. Denk aan de koppeling van lokale, duurzaam opgewekte energie aan elektrische accu’s, in samenwerking met energiecoöperaties. De stroom die wordt opgewekt met het zonnepaneel op je dak, of de windmolen buiten het dorp, kan worden gebruikt om de accu van de auto op te laden. Het is de taak van de provincie om te zorgen voor een slim elektriciteitsnet, waarbij de uitbreiding van elektrisch vervoer gelijk op gaat met de toename van de lokale energieproductie.

You are here